kim için geliştirildi?

Sistem okul öncesi yaş çağındaki bütün çocuklar içi hazırlanmıştır.

i-Theatre temelde eğitim alanında faaliyetleri gerçekleştirmek isteyenlere göre hazırlanmıştır (Özel ihtiyaçlara odaklanmış sağlık kurumlarında, çocuk yuvaları ve ilköğretim okullarında, kütüphaneler içindeki oyun alanlarında , müzeler ve sanat galerileri eğitim bölümünde kullanılabilir. Psikoterapi, sanat terapisi, müzik terapisi ve Kinesiyoloji de kullanılabilir. Genel olarak, herhangi bir eğitim bağlamında eğlenerek öğrenme ve drama eğitimine uygundur.

i-Theatre deneyimi anlatıbilimi üzerine etkileyici bir performans ve yansıma hem de teşvik anlatı becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler için çok yönlü bir araçtır.

Farklı beceri düzeyleri ve yaratıcı olanaklara dayalı öykü etkinliği sağlayan çok yönlü bir araçtır. Birkaç basit şekilli karakter/imgeleri kullanarak ve zamanla daha karmaşık animasyon süreçlerini farklı becerileri kullanarak oluştururlar. Tek bir şeklin hareketinden komposit film yaparak hareketli bir dünya yaratırlar.

Ayrıca, ortak bir hikayenin performans, organize ve planlı bir şekilde, birçok çocuğun işbirliğini sağlar (tiyatro ya da sinemadaki gibi gibi yönetmen / aktör vb) . Aynı zamanda tek bir çocuğun bireysel öykü anlatımı iç dünyasının kimliklerini açığa çıkarmasına imkân verir.

Çizim ve boyama, fotoğrafları birleştirmesi, küçük nesneleri sanatsal teknikleri kullanarak yaratıcı öykü hazırlaması örnek verilebilir. Bu sistemi kullanan öğretmen, çeşitli ve farklı yapılandırılmış eğitim yolları deneyebilir. Hikaye oluşturulurken resimli kitaplardan da yararlanılabilir. Geçmişte yapılan çalışmalara ait verilerin zengin bir dijital arşivde saklanması özelliği kullanılarak çocuğun gelişimini izlemek öğretmen veya eğitimci için harika bir araçtır.

Sonuç olarak, eğitim faaliyetlerine i-Theatre ile odaklanmak, gözlemlemek ve yansıtmak; onlara rehberlik eden özgünlük ve çocukların büyümek için hayal gücünü kullanır. Aynı zamanda onların zihinsel gelişimlerini uyaran etkili bir deneyim yoludur. Her şey ses ve görüntü dili tarafından sağlanan doğal zenginliktir.